zrównoważony rozwój

1. Biogaz Produkcja biogazu z organicznych odpadów Produkcja biogazu polega na rozkładzie organicznych odpadów za pomocą bakterii beztlenowych. Proces ten nazywany jest fermentacją anaerobową. W wyniku tego procesu powstaje biogaz, który składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla. Do produkcji biogazu można wykorzystać różnego rodzaju odpady organiczne, takie jak resztki roślinne, gnojowica czy też […]