Alternatywne źródła energii

O czym rozmawiamy?

Energetyka jest to rodzaj techniki oraz dziedzina naukowa, która opiera się na byciu gałęzią przemysłową. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych rodzajów gospodarki. Opiera się ona na przetwarzaniu rozmaitych źródeł energii, jakie są obecne. Celem jest to, aby energetyka i stosowane w jej obrębie działania miały prowadzić do utworzenia łatwych do zastosowania form energetycznych. Chodzi tu o uproszczenie procesów przemysłowych. Celem energetyki okazuje się być napędzanie urządzeń, sprzętów oraz maszyn.