innowacje energetyczne

Biogaz Proces produkcji biogazu Proces produkcji biogazu opiera się na rozkładzie materii organicznej, takiej jak resztki roślinne i zwierzęce, w warunkach beztlenowych. Mikroorganizmy przekształcają te substancje w metan i dwutlenek węgla, które można wykorzystać jako paliwo. Zastosowanie biogazu w energetyce Biogaz może być wykorzystywany jako źródło energii do produkcji ciepła i elektryczności. Może być spalany […]