Rozwój biogazu Technologia produkcji biogazu opiera się na procesie fermentacji biomasy. Proces produkcji biogazu polega na rozkładzie organicznej masy, takiej jak odpady rolnicze, resztki żywności czy gnojowica, za pomocą bakterii beztlenowych. W wyniku fermentacji powstaje biogaz, który składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla. Biogaz jest przyjazny dla środowiska i może być wykorzystywany jako […]