stoppakietowi.pl

stoppakietowi.pl

Energia wodna

Energia wodna to jest wykorzystanie energii wody w celach gospodarczych – tak można ten rodzaj alternatywnych źródeł energii najprościej scharakteryzować. Jest to przetwórstwo energii wodnej na energię elektryczną, co profesjonalnie określa się jako hydroenergetyka.